4 customers served

Kami menyediakan perkhidmatan
Pembersihan/pengindahan kawasan luar
Rumah-
1. potong rumput
2. pembersihan longkang
3. trim pokok
4. meracun
5. mengecat pagar
6. landskap

Service Provided

Landscape Gardener Grass Cutter

Areas Served

Selangor Kuala Lumpur

1 Album for Rashidi Khan Grass Cutter

Main Services
Selangor

Contact Rashidi Khan Grass Cutter

Request This Vendor