Web Design - Pakej IKS, Pemilik Produk & Usahawan
Location grey

Pengusaha Industri Kecil dan Sederhana (IKS), Pemilik Produk (Product Owner) dan Usahawan sering berhadapan dengan masalah untuk meluaskan pasaran produk mereka. Kesukaran tersebut adalah disebabkan Pengusaha tidak mengambil peluang untuk memasarkan produk mereka secara atas talian (online) melalui laman web milik mereka sendiri. Laman web merupakan cara paling berkesan bagi memaksimumkan rangkaian perniagaan Pengusaha. Umpama memiliki “Jurujual” yang bertugas 24/7/365, laman web anda akan memberikan impak yang besar dalam mengembangkan perniagaan anda ke peringkat global.